Helpdesk Support

งานบริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้าน IT ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ และการ Remote เข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์ และแก้ไขให้ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์ IT ได้ตามปกติ ทั้งนี้ทีมงาน Help Desk สามารถประจำที่สำนักงานของลูกค้า หรือ ด้านนอกได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า พร้อมกันนี้มีการทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน เกี่ยวกับปัญหาของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ Help Desk รับผิดชอบ นำเสนอให้ลูกค้าเป็นประจำ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ

Network

งานบริการเดินสายระบบ Network ต่าง ๆ เช่นสาย LAN, สายโทรศัพท์ต่างๆ ภายในสาขาหรือ สำนักงานของลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ โดยมีลูกค้าหลากหลายใช้บริการที่ให้การยอมรับและ ไว้วางใจงานบริการของเรา บริการเดินสายระบบ Network ติดตั้งอุปกรณ์ สำรวจหน้างาน ที่สาขาใหม่ของลูกค้า เดินสายเรียบร้อย โดยทีมจะเข้าไปทำในขั้นตอนการติดตั้งและเซตค่าต่างๆให้ระบบเริ่มทำงานได้ มีทั้งระบบ CCTV, Domain Server, Wireless LAN, Access control, VPN Server, VLan, NAS, Anti virus Server

MA

สัญญาดูแลรักษาอุปกรณ์ IT โดยให้บริการ ตั้งแต่ปัญหาเบื้องต้น โดยทีม Help Desk หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลา ที่ตกลงกันทางบริษัทจะส่งทีมช่างลงไปแก้ไขเพื่อให้การใช้งาน ของลูกค้าเป็นไปได้อย่างปกติ อย่างรวดเร็วที่สุดโดยกระบวน การมีมาตรฐานภายใต้ข้อกำหนด SLA (Service Level Agreement) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น จะถูกแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

บริการติดตั้ง

เป็นงานติดตั้งอุปกรณ์ชุด Point of Sales รวมไปถึงอุปกรณ์ IT เช่น Access point, CCTV, Weight scale, ระบบ Network เป็นต้น

Business Solotion

  • Retail
  • Food & Beverage
  • Manufacturing
  • Wholesales & Distribution

Retail

Grocery

งานระบบ POS ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน สามารถลงรายการขายจัดการสต็อกสินค้าได้อย่างง่ายดาย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ตรวจสอบข้อมูลและออกรายงาน การขายเพื่อสรุปรายงานทางบัญชีอย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

Drug Store

สำหรับร้านขายยาเป็นร้านขายปลีกรูปแบบหนึ่งแต่มีความพิเศษ จากลักษณะเฉพาะในการขาย ทั้งเรื่องของการจัดชุดยา และ รายงานการขายยา ทำให้การบริหารร้านขายยาผ่านระบบ POS มีความจำเป็นอย่างมาก ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และ เพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้าของร้านขายยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Other

ร้านขายปลีกอื่นๆ ที่ต้องการระบบ POS ไปใช้งาน เช่น ร้านเสื้อผ้า, ร้านอาหารสัตว์, ร้านผลิตภัณฑ์เพื่อความงามบริษัทของเรามีทีมงานให้คำแนะนำในการปรับระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานตามรูปแบบที่ท่านต้องการ

Food & Beverage

Restaurant

ระบบ POS เพื่อใช้งานในร้านอาหารนอกเหนือจากระบบที่รองรับการขาย และออกรายงานแล้วเรายังมีระบบที่รองรับการทำงานให้เหมาะสม กับธุรกิจร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการโต๊ะที่ลูกค้า สามารถจองโต๊ะและสั่งอาหารก่อนถึงร้านอาหารได้ นอกจากนี้ ระบบยังเชื่อมต่อการทำงานภายในร้านอาหาร เช่น รายการอาหาร ที่ลูกค้าสั่งจะแสดงที่หน้าจอใน ครัวและ คลังสินค้าทันที เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

Food Court

ระบบจัดการศูนย์อาหารที่ทันสมัยทำให้เจ้าของศูนย์อาหารบริหารพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทำให้ทราบได้ว่าร้านไหนในศูนย์อาหารขายดี เพื่อวางแผนจำนวนร้านอาหาร และ ปริมาณอาหาร ได้อย่างแม่นยำ

Trading

การขายส่งวัตถุดิบต้องบริหาร ทั้งลูกค้าและคลังสินค้า รวมถึงต้องการความแม่นยำในการประมาณการจำนวนสินค้าและการขนส่ง ระบบบริหารธุรกิจที่ดี จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มยอดขาย และลดต้นทุนได้

Manufacturing

Supply Chain
Management

ระบบบริหารปัจจัยการผลิต การไหลของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นระบบที่ช่วยเชื่อมต่อ ระหว่างผู้ขายปัจจัยการผลิต และ ผู้ใช้ปัจจัยการผลิต จะทำให้การทำงาน ราบรื่นมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการขาดปัจจัยการผลิต และ ลดต้นทุนการสต็อกสินค้า

Warehouse
Management

ระบบบริหารคลังสินค้า จะช่วยตรวจสอบระดับสินค้าภายในคลังและ บริหารพื้นที่ในคลังสินค้า

Pallet Management
System

การบริหารพาเลทสินค้าที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ เป็นอย่างดีเพราะในปัจจุบัน พาเลทที่ใช้เป็นระบบเช่าทำให้การบริหารที่ดี จะช่วยเพิ่มการหมุนเวียนพาเลทสินค้า และนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในการเช่า

Wholesales & Distribution

Wholesales

ธุรกิจค้าส่งเป็นธุรกิจที่เน้นการหมุนของสินค้าจำนวนมาก ทำให้เรื่องของ เครดิตเทอมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นข้อมูลการออกรายงานติดตามลูกหนี้ และ รายงานการชำระเงินเจ้าหนี้ เป็นส่วนที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจค้าส่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น

Logistic

ธุรกิจบริการขนส่งสินค้า มีปัจจัยด้านเวลาและ ระยะทางเป็นสิ่งสำคัญ ระบบที่ดี ต้องช่วยวางแผนการขนส่ง เพื่อให้วางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

Distributor

คลังกระจายสินค้าการบริหารพื้นที่ และการหมุนเวียนของสินค้าเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการบันทึกข้อมูลด้วยระบบเพื่อการวางแผนสินค้าที่ดีจะช่วยเพิ่มการหมุนเวียนสินค้าและ ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากที่สุด