info@p5-management.com +66 02-464-7019

CASHDRAWER ลิ้นชักเก็บเงินMK-420 Classic Roller Cash Drawer
4 ช่องเก็บแบงค์ 8 ช่องเก็บเหรียญ 420(W) x 440 (D) x 100(H) mm 7.98 K...
2,400 THB

MK-410 Classic Roller Cash Drawer
4 ช่องเก็บแบงค์ 8 ช่องเก็บเหรียญ 410(W) x 440 (D) x 100(H) mm 7.98 K...
2,400 THB

MK-425 Classic Roller Cash Drawer
4 ช่องเก็บแบงค์ 8 ช่องเก็บเหรียญ 425(W) x 450 (D) x 100(H) mm 7.98 KG...
2,750 THB

Cash Drawer HS 420 5B/5C (400W*400D*100H mm)
4 ช่องเก็บแบงค์ 8 ช่องเก็บเหรียญ 400(W) x 400 (D) x 100(H) mm 7.98 KG...
2,300 THB

Cash Drawer SM 330(330W*380D*95H mm)
4 ช่องเก็บแบงค์ 8 ช่องเก็บเหรียญ 330(W) x 380 (D) x 95(H) mm 7.98 KG ...
2,200 THB

Cash Drawer HER-415 5B 8C
ลิ้นชักเก็บเงินขนาดและรูปทรงเพรียวบาง ขนาด 420 x 41.5 x 100 mm (W x D ...
2,200 THB