info@p5-management.com +66 02-464-7019

แจ้งชำระเงิน
แจ้งชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อแจ้งโอนเงิน
ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี : ........
ธ. กรุงเทพ เลขที่บัญชี.................................
ธ. ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี.................................
ธ. กรุงไทย เลขที่บัญชี.................................
ธ. กสิกรไทย เลขที่บัญชี.................................